Limited ve Anonim şirketle de e-GKS sistemi

04/09/2020 10:30
Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’inci maddesi uyarınca Anonim Şirketlerin genel kurul toplantıları ve Limited Şirketlerin ortaklar kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilmektedir.


Ticaret bakanl%c4%b1%c4%9f%c4%b1 sigortag%c3%bcndemi

Bilindiği üzere Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’inci maddesi uyarınca Anonim Şirketlerin genel kurul toplantıları ve Limited Şirketlerin ortaklar kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilmektedir.

Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılım Ticaret Bakanlığının verdiği yetkiye istinaden Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Pay sahipleri veya temsilcileri, toplantılara fiziken gitmelerine gerek kalmaksızın e-GKS’den elektronik imzaları veya mobil imzaları ile istedikleri yerden katılabilmekte, toplantı salonundan yapılan camlı yayını izleyip, görüş ve oylarını iletebilmektedir.

Ticaret Bakanlığı’mız tarafından Koronavirüs önlemleri kapsamında şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlanmıştır. 

Bu bağlamda şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa bile şirketlerimiz genel kurul toplantılarını e-GKS’de yapmaya başlamıştır.

Küresel salgın tehdidinin devam ettiği bu süreçte, genel kurul/ortaklar kurulu toplantılarını henüz yapmamış olan tüm şirketlerin genel kurul toplantılarını Ticaret Bakanlığının verdiği yetkiye istinaden hukuken geçerli olarak e-GKS’den yapılabilecektir.

 

Başvuru ve bilgi için: https://egk.mkk.com.tr/egkweb/