Doğal Afet Sigortaları Kurumu Mart 2021 Verileri

05/04/2021 13:31
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Mart 2021 istatistiklerini açıkladı.

Sigortag%c3%bcndemi dask

2021 Mart ayında 922.874 adet DASK poliçesi kesildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre kesilen poliçe adeti %14 oranında arttı.2021 Şubat ayına göre ise Mart 2021’de kesilen poliçe sayısı %15 oranında arttı.


Mart 2021’de 149.106.133 TL prim üretimi gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre prim üretimleri %12 oranında artış yaşadı. Bir önceki aya göre ise Mart 2021’de prim üretimleri %13 oranında artış yaşadı.


Bölge ve İl Bazında yürürlükteki poliçeler incelendiğinde Marmara bölgesi %40,8 oranı ile en yüksek ve %3,9 oranı ile Doğu Anadolu bölgesi ise en düşük poliçe dağılımına sahip bölgeler oldu. 


Bölge ve il bazında sigortalılık oranı incelendiğinde %68,5 oranı ile Marmara Bölgesi en yüksek ve %45,3 oranı ile Karadeniz Bölgesi ise en düşük sigortalılık oranına sahip bölge oldu.


Türkiye geneli yürürlükteki DASK poliçe adeti 10.1 milyon ve sigortalılık oranı ise %57,2’dir.