İkinci El Araç Alım-Satımına Vergi mi Geliyor?

31/03/2021 12:00
İkinci el araç alım-satımında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde yürüttüğü reform paketine göre vergi kriterlerine değişiklikler öngörülüyor.

S%c4%b0gortag%c3%9cndem%c4%b0 ara%c3%a7 al%c4%b1m sat%c4%b1m

Hazine maliye bakanlığının taslak metninde yer alan bazı vergi düzenlemeleri eleştirilere konu olmuştu. Vergi uygulamalarına yeni kriterler getirildi. İkinci el araçların noterdeki alım satım işlemlerinde binde 5 oranında vergi uygulanması da öngörülüyor. Harç, araçların ilk tescilinden sonraki birinci satış ve devir işlemlerinde alım satım bedeli üzerinden alınacak.


BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV ZAMMI GELMİŞTİ


2 Şubat 2021 tarihli Gazete ‘de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir denildi.


Alınan kararda, elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidildi.


-0-85 KW motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,
-85 KW’ı geçen 120 KW’ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,
-120 KW üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarıldı.


ÖTV'ye tabi ürünlerin teslimi, ilk iktisabı veya ithalatı nedeniyle doğacak vergilerin tahsil güvenliğini sağlamak amacıyla, bu ürünleri imal eden, ithal eden veya satan mükelleflerden teminat alınacak. Teminat, yeni işe başlayanlar için bir milyon lira üzerinden uygulanacak. Faaliyeti devam edenlerde ise son bir yılda tahakkuk eden KDV ve ÖTV tutarı toplamının aylık ortalamasına kadar olacak.