Kısa Çalışma Ödeneği 31 Aralık 2020'ye uzatıldı

31/08/2020 08:30
Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkında Karar Yayımlandı

K%c4%b1sa %c3%a7al%c4%b1%c5%9fma %c3%b6dene%c4%9fi sigortag%c3%bcndemi

31.08.2020 tarih 31230 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 30.08.2020 tarih 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneği süresi 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir. 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.