Türkiye Sigorta Birliği Kasım 2020 Prim Üretimleri

12/01/2021 13:04
Türkiye Sigorta Birliği 01.01.2020 - 30.11.2020 dönemi verileri açıklandı.

Sigortag%c3%bcndemi tsb

Türkiye Sigorta Birliği’nin açıkladığı verilere göre 01.01.2020-30.11.2020 döneminde 8.721.937.022 TL Hastalık-Sağlık alt branşında prim üretimi gerçekleşti. Bu prim üretimlerinin %2,94’ü acil sağlık, %1,9’u yabancılar için sağlık, %14,78’i tamamlayıcı sağlık, %61,31’i yatarak ve ayakta tedavi, %1,61’i seyahat sağlık ve %2,94’ü acil sağlık oldu.

Aynı dönem içinde motorlu kara taşıtları kasko prim üretimleri 9.316.658.064 TL oldu. Raylı araçlar prim üretimi 15.272 TL, hava araçları prim üretimleri 178.622.115 TL ve su araçları prim üretimleri 557.744.480 TL oldu. Nakliyat prim üretimleri 1.044.951.230 TL oldu.

Yangın ve doağl afetler toplam prim üretimi 9.006.117.256 TL oldu.Alt branşlarına göre incelendiğinde toplam prim üretimlerinin %66’sını yangın, %13’ünü sivil, %27’sini ticari, %26 ‘sını sınai, %16’sını zorunlu deprem, %16’sını  ihtiyari deprem ve %1 ‘ini sel branşı oluşturdu.
Mühendislik sigortaları prim üretimleri ise 3.126.782.372 TL oldu. Bu üretimlerin % 39’u makine kırılması, %4’ü montaj, %36’sı inşaat ve %22’si elektronik cihaz oldu.