Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Şubat 2021 Satış Kanalı Bazında Primler

31/03/2021 16:37
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Şubat 2021 Satış Kanalı Bazında primleri açıkladı.

Sigortag%c3%bcndemi tsb

Açıklanan verilere göre;


•    Kaza Branşı Toplam primlerin %58,2’si bankalar ve %33,3 ‘ü acenteler tarafından,
•    Hastalık-Sağlık Branşı Toplam primlerin %49,3’ü acenteler, %28,4’ü brokerler ve %13,6’sı merkez tarafından,
•    Kara Araçları Branşı Toplam primlerin %79,5’i acenteler tarafından,
•    Raylı Araçlar Branşı Toplam primlerin %100’ü acenteler tarafından,
•    Hava Araçları Branşı Toplam primlerin %62,4’ü merkez ve %18,1’i diğer kanallar tarafından,
•    Su Araçları Branşı Toplam primlerin %27,6’sı acenteler, %27,5’i brokerler ve %21,6’sı diğer kanallar tarafından,
•    Nakliyat Branşı Toplam primlerin %49,9’u acenteler, %33,8’i brokerler ve %12,4’ü merkez tarafından,
•    Yangın ve Doğal Afetler Branşı Toplam primlerin %39,8’i acenteler, %24,9’u brokerler ve %21,2’si bankalar tarafından,
•    Genel Zararlar Branşı Toplam primlerin %38,2’si bankalar, %24,5’i acenteler ve %18,5’i diğer kanallar tarafından,
•    Kara Araçları Sorumluluk Branşı Toplam primlerin %73,4’ü acenteler tarafından,
•    Hava Araçları Sorumluluk Branşı Toplam primlerin %54,3’ü brokerler tarafından,
•    Su Araçları Sorumluluk Branşı Toplam primlerin %73,3’ü brokerler tarafından,
•    Genel Sorumluluk Branşı Toplam primlerin %42,5’i acenteler, %35,7’si brokerler ve %14,7’si merkez tarafından,
•    Kredi Branşı Toplam primlerin %78,7’Si brokerler tarafından,
•    Kefalet Branşı Toplam primlerin %48,8’i acenteler ve %42,4’ü brokerler tarafından
•    Finansal Kayıplar Branşı Toplam primlerin %46,4’ü brokerler tarafından, %27’si acenteler ve %14,8’i bankalar tarafından,
•    Hayat Grubu Branşı Toplam primlerin %76,4’ü bankalar, %11,5’i merkez ve %11’i acenterler

tarafından yazılmıştır.